บริษัท เอเบ็กซ์ โกลบอล เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ABEX Global Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
Tel: +66 2935 6667-8
Fax : +66 25307231
Email : sales@abexglobalhc.co.th

364 Soi Ladphrao 94 (Panjamitr) Ladphrao Road, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.
ที่อยู่ ภาษาไทย : 364 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310

Tax ID : 0105562210125
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ : 0105562210125


    Contact Details

    +66 2935 6667-8sales@abexglobalhc.co.th

    Opening Hours

    Monday-Friday08:30 - 17:30